Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Onze missie

De Federatie Froidure heeft als opdracht de aangesloten voorzieningen en diensten financieel, moreel en praktisch te ondersteunen in de uitvoering van hun opdracht. Deze ondersteuning gebeurt onder verschillende vormen die aangepast zijn aan de specifieke noden van deze voorzieningen, van hun personeel en van de kinderen of volwassenen die ze bijstaan.

Onze doelstellingen

In de geest van haar stichter strijdt de Federatie Froidure voor gelijkheid van kansen voor iedereen door de kansarme jongeren uit onze samenleving te omarmen en positief te ondersteunen in hun ontwikkeling, in hun zelfbeeld en in hun geloof in de toekomst, en door kinderen én volwassenen ervan te overtuigen zich niet neer te leggen bij de sociale onrechtvaardigheden waarmee ze geconfronteerd worden

Gelijkheid in kansen

Met de juiste opvang en begeleiding in een warm kader investeren we in de ontwikkeling en sociale vaardigheid van de kansarme jongeren (én hun familie)
om zo hun plaats in de maatschappij te kunnen verwerven.

Strijd tegen onverschilligheid

We trachten de problematiek van kansarmoede onder de aandacht te houden en elk van onze voorzieningen gaat de dialoog aan met de buurt waar ze actief is.

Geloof in de toekomst

Door de kansarme jongere te stimuleren in zijn persoonlijke interesses en talenten, willen we een positief zelfbeeld creëren en een groter vertrouwen in het eigen kunnen.

Dit is wat we doen

In de geest van onze stichter Abbé Edouard Froidure gaan we de strijd aan tegen de onverschilligheid van de maatschappij, die zich uit in het gebrek aan middelen die de aangesloten voorzieningen verkrijgen om hun diverse opdrachten te vervullen.

We ondersteunen onze voorzieningen en diensten financieel bij diverse projecten die de jongeren rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen zoals:

  • de organisatie van vakantiekampen, ludieke, culturele of sportieve activiteiten, creatieve ateliers.
  • dragen van werkingskosten voor extra omkadering of materieel ten voordele van de ontwikkeling van de jongeren.
  • investeringen in de infrastructuur om de levensomstandigheden van de jongeren te verbeteren.

We ondersteunen onze voorzieningen praktisch en moreel:

  • hulp bij hun eigen fondsenwerving (fiscale attesten).
  • juridische hulp bij schenkingen of legaten.
  • organisatie van workshops over praktische thema’s.

We organiseren jaarlijks een Dag van de Kinderen voor alle jongeren van onze aangesloten voorzieningen.

Hoe het allemaal begon

De Federatie dankt haar inspiratie aan haar stichter Edouard Froidure, die zijn leven gewijd heeft aan kansarme kinderen en families en aan mensen die door het leven getekend werden. Weinig mensen beseffen nog hoe bekend én invloedrijk hij was in de jaren 1930 tot 1970.

De Federatie Froidure vzw is opgericht op 11 januari 1965 onder de naam “De Werken van Eerwaarde Heer Froidure vzw”. In de loop der jaren werd de naam veranderd naar “Federatie Abbé Froidure vzw” of kortweg “Federatie Froidure vzw”.

“Een heilig vuur bezielde deze buitengewone man die zich met zijn hart, met zijn verstand ,en met zijn vastberadenheid ten dienste stelde van de kansarmen”

Edouard Froidure         
Ieper 12/04/1899 – Bosvoorde 10/09/1971

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"