Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Uw gift maakt veel mogelijk !

Je kan een gift doen via de QR code of online applicatie hiernaast, of via een overschrijving op rekening BE33 2100 3989 5546 van de Federatie Froidure.

Giften vanaf 40€ (per jaar) zijn fiscaal aftrekbaar. Jouw gift van bv 100€ kost je uiteindelijk maar 55€. Je ontvangt het fiscaal attest in de loop van het kalenderjaar volgend op jouw gift.

Wil je een welbepaalde voorziening of dienst van onze Federatie steunen? Vermeld dan bij jouw gift: "Ik steun ....".

Uw gift brent ons in actie! We besteden de bijdragen integraal aan het goede doel. Lees hier over onze acties.

De Federatie Froidure onderschrijft de ethische code van de RE-EF (Ethische Fondsenwerving vzw - Récolte de fonds Ethique asbl) en van Donorinfo. Aldus garanderen wij U het bona-fide gebruik van de ons toevertrouwde middelen en het recht op inkijk van onze jaarrekeningen. Je kan ons financieel verslag hier terugvinden.

Kies een termijn

Kies een bedrag

Vul je gegevens in

Bevestig je gegevens

Bedrag
{{amount}}
Periode
{{period}}
Persoonlijke gegevens
{{personal}}
Bedrijfsgegevens
{{company}}

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"