Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Onze doelstellingen

In de geest van haar stichter strijdt de Federatie Froidure voor gelijkheid van kansen voor iedereen door de kansarme jongeren uit onze samenleving te omarmen en positief te ondersteunen in hun ontwikkeling, in hun zelfbeeld en in hun geloof in de toekomst, en door kinderen én volwassenen ervan te overtuigen zich niet neer te leggen bij de sociale onrechtvaardigheden waarmee ze geconfronteerd worden

Gelijkheid in kansen

Met de juiste opvang en begeleiding in een warm kader investeren we in de ontwikkeling en sociale vaardigheid van de kansarme jongeren (én hun familie) om zo hun plaats in de maatschappij te kunnen verwerven.

Strijd tegen onverschilligheid

We trachten de problematiek van kansarmoede onder de aandacht te houden en elk van onze voorzieningen gaat ook de dialoog aan met de buurt waar ze actief is.

Geloof in de toekomst

Door de kansarme jongere te stimuleren in zijn persoonlijke interesses en talenten, willen we een positief zelfbeeld creëren en een groter vertrouwen in het eigen kunnen.

Jouw steun helpt

De Federatie Froidure ontvangt geen enkele subsidie van overheden, maar is volledig afhankelijk van de edelmoedigheid van het grote publiek en de trouwe bijdrage van haar donateurs. Jouw bijdrage is de eerste steen van elk project dat we ondersteunen.

kinderen bereikt
aangesloten voorzieningen
aan steun verleend in 2020

Lopende projecten

De Federatie Froidure ontplooit eigen initiatieven en ondersteunt haar voorzieningen in talloze grote en kleine projecten, maar allen met éénzelfde doel: de ontwikkeling en het welzijn van de jongere die ons is toevertrouwd.

Getuigenissen

Mijn zus was ongehuwd en kinderloos. Zij heeft zich 50 jaar lang lang ontfermd over een "Froidure kind". Haar metekind is nu ongeveer 60 jaar en is haar zijn leven lang trouw en dankbaar gebleven, tot de dag van haar dood. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze in haar testament de Federatie Froidure heeft aangesteld als universele legataris, zonder hierbij haar broer, neefjes en nichtjes te vergeten.

 

Bernard (pseudoniem, naam bekend op de Federatie)

De onmisbare steun van de Federatie Froidure stelt onze voorziening in staat projecten op te zetten die wij belangrijk vinden en waardoor jongeren positieve ervaringen opdoen met het doel zichzelf te ontwikkelen.

Bilal Chuitar, directeur Foyer des Jeunes des Marolles, Brussel

Ik wil de Federatie Froidure bedanken voor de financiële steun die ik de laatste jaren mocht ontvangen, zonder dewelke ik nooit mijn bachelordiploma ( met grote onderscheiding! ) zou gehaald hebben !

Clara

Ik ben opgevangen in de home van het Parmentierpark waar ik Marie-Rose heb leren kennen. Zij is de meter van mijn hart geworden en heeft zich, doorheen mijn passage in verschillende opvangtehuizen van Abbé Froidure, tot haar dood over mij ontfermd.

Augustin

De Federatie Froidure biedt het team van Les Petits Sapins in Ukkel de nodige ondersteuning in haar creativiteit en voor de zorg die ze aan de kinderen en jongeren onder hun hoede bieden. Uw giften ondersteunen een brede waaier van projecten ( activiteiten, kerstgeschenken, investeringen,...), waarvoor dank.

Laetitia Cannella, directrice Petits Sapins in Ukkel

De steun die we van de Federatie Froidure steeds hebben mogen ervaren is niet alleen onmisbaar gebleken voor de werking en groei van Kiosk, het is tevens een bron voor een rijke en mooie schat aan fijne herinneringen. Dank voor alles.

Geert Stoop, algemeen directeur MMZ Kiosk
Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"