Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

De Federatie Froidure geeft financiële steun aan haar aangesloten voorzieningen bij de organisatie van vakantiekampen. Per jongere ouder dan 12 jaar dragen we 75€ bij, onder de 12 jaar betalen we 50€. Zo zorgen we dat de deelname aan de kampen voor jongeren in kansarmoede betaalbaar blijft en ze zich zoals ieder kind kunnen ontplooien op een gezonde en weldoende vakantie!

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"