Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Elk jaar opnieuw zijn er mooie prijzen te winnen met onze tombola! De opbrengst gaat integraal naar de hulp aan de kinderen van onze voorzieningen. Uw deelname wordt dan ook uitermate geapprecieerd (elk jaar tussen juni en december)! En vermits het om een krasbiljet gaat, weet U ook onmiddellijk welke prijs U gewonnen hebt. Succes!

De betaling voor de tombolabiljetten moet op een specifiek rekeningnummer gebeuren: BE96 0013 7366 6005.
 

De tombola is voor het eerst georganiseerd door Abbé Froidure in 1949, en was vooral tijdens zijn leven een groots gebeuren met een enorme impact op de middelen van de Federatie. Tot op de dag van vandaag zetten we deze traditie voort!

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"