Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

@Home 18-24 is één van de opvangtehuizen van Spullenhulp en biedt een opvangplek aan alleenstaande jonge mannen tussen 18 en 24 jaar die geen logement meer hebben en zich in een noodsituatie bevinden ( leven in kansarmoede, slachtoffer van intrafamiliaal geweld, etc..). De sanitaire voorzieningen zoals douches zijn aan een opfrisbeurt toe. De Federatie Froidure zal de werken subsidiëren a rato van 5.000€.
 

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"