Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Het opvangtehuis Louis-Marie in Thy-le-Château hoopt in de loop van 2022 een "Snoezelruimte" in te richten.

Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak meer ingesteld op lichaamstaal en lichamelijk contact. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten. Het uiteindelijke doel van snoezelen is een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Snoezelen optimaliseert gevoelens. Het bevordert een dialoog tussen verzorgde, naaste of zorgverlener en de omgeving. Het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

De Federatie Froidure zal de realisatie van dit project steunen voor een bedrag van 25.000€

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"