Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk richt zich binnen het domein van Opgroeien en Personen met een handicap, op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

Mobiliteit is een belangrijk thema en aandachtspunt binnen onze organisatie. Onze leefgroepbegeleiders trachten de verplaatsingen van en met kinderen en jongeren zo veel als mogelijk met de fiets te ondernemen. Op deze wijze trachten we aan onze jongeren voor te leven dat heel wat van hun verplaatsingen veilig, duurzaam (en financieel haalbaar) met de fiets kunnen gebeuren. Denken we hierbij aan verplaatsingen naar de school, de vrije tijd,hun vrienden, hun familie, …..

Iedere jongere binnen onze 19 leefeenheden beschikt dan ook over een eigen fiets. Wanneer jongeren onze organisatie verlaten (om over te stappen naar zelfstandig wonen of terug naar hun gezin) is het voor hen dan ook vanzelfsprekend dat zij ‘hun’ fiets mee nemen. Op deze wijze ontlasten we de ouders van de financiële kost om te voorzien in een nieuwe fiets. Dit maakt dat wij binnen onze organisatie zeer regelmatig nieuwe fietsen dienen aan te kopen. Kiosk huisvest immers, over haar deelwerkingen heen, om en bij de 190 jongeren.

Voor het werkjaar 2024 voorzien wij in de aankoop van 65 nieuwe fietsen. Afhankelijk van het model en leeftijd van de jongere, bedraagt de gemiddelde kostprijs 850 euro. Alles samen maakt dit een kost van 55.250 euro.

De Federatie Froidure belooft een financiële bijdrage van 20.000€. Wil U ons daarbij helpen, vermeld dan bij uw gift "gift - aankoop fietsen"
Hartelijk dank!

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"