Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Hoe konden we Abbé Froidure beter herdenken dan met een koninklijk bezoek aan de Marollen? Het was in de Marollen dat Abbé Froidure één van zijn meest spraakmakende acties heeft ondernomen: op een decemberavond 1952 heeft hij Koning Boudewijn incognito meegenomen om de ellende van de verpauperde buurt te tonen. De koning was zo aangedaan dat hij zijn regering heeft aangemaand om werk te maken van degelijke sociale huisvesting voor de minderbedeelden.
Bovendien viert onze voorziening Le Foyer des Jeunes des Marolles dit jaar haar zestigste verjaardag. Groot feest dus onder een stralende zon. Tot op het laatst dachten enkele jongeren dat het koninklijk bezoek een grap was, waarom zou de koning de moeite doen om naar de Marollen te komen? Maar nee hoor, de koning was wel degelijk present en elke groep jongeren (van 6 tot 26 jaar) kreeg de tijd om hun respectieve creaties aan de vorst voor te stellen. Koning Filip was zeer onder de indruk van hun kunnen, liet niet na de jongeren te feliciteren en te stimuleren in hun kunnen en sprak zijn appreciatie uit voor de inzet van de begeleiders van de Foyer. Na het bijwonen van een werkvergadering met de Federatie Froidure en de Foyer keerde hij beladen met geschenken weer huiswaarts. Een bezoek dat onze jongeren én Koning Filip zich nog heel lang zullen herinneren !

 

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"