Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Uw gift maakt veel mogelijk !

Door nu geld te doneren bezorg je ons de noodzakelijke fondsen om de kinderen uit onze voorzieningen een waardig en toekomstgericht bestaan aan te bieden. Uw gift brengt ons in actie! En we besteden de bijdrage integraal aan het goede doel. Lees hier over onze acties.

Wil je een welbepaalde voorziening of dienst van onze federatie steunen? Vermeld dan bij je gift : ‘Ik steun …..’

In naam van onze jongeren van harte dank!

De Federatie Froidure onderschrijft de Ethische Code van de VEF (Vereniging voor Ethische Fondsenwerving) en van Donorinfo. Deze kwaliteitslabels garanderen je het bona fide gebruik van de ons toevertrouwde middelen en het recht op inkijk van onze jaarrekeningen. Je kan ons financieel jaarverslag hier terugvinden.

Heb je nog een vraag over jouw gift? We antwoorden je graag!
Contacteer ons hier.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar !

Giften vanaf 40 € ( per jaar ) zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt uw fiscaal attest in de loop van het kalenderjaar volgend op de gift.

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
Telefoon
02 771 08 10
E-mail
info@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"