Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Het lukken of mislukken van het begeleid zelfstandig wonen

Jongeren worden in onze samenleving meerderjarig op hun 18. Dat wil zeggen dat zij geacht worden om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen beslissingen, keuzes of handelingen. Voor de jongeren die in onze voorzieningen verblijven, is dat niet anders. Voor het eerst mogen ze zelf, autonoom, belangrijke beslissingen nemen. Geen jeugdrechter of consulent die hen nog iets kan opleggen. De vrijheid die hen plots te beurt valt, lonkt verleidelijk. Maar tegelijk is er ook het ‘moeten’ beslissingen nemen. Beslissingen waar ze vaak nog niet aan toe zijn, met verregaande gevolgen. Daarom bieden verscheidene van onze voorzieningen een gerichte voorbereiding op zelfstandigheid aan voor jongeren vanaf 16 jaar. Dit specifiek aanbod focust op de verschillende levensdomeinen die om de hoek komen kijken eens je op eigen benen staat. Het gaat dan niet alleen om praktische zaken als koken, werken of budgetbeheer. Het omgaan met eenzaamheid en het opbouwen van een eigen netwerk zijn minstens even belangrijke aandachtspunten.

Waarom lukt het bij de ene jongere beter dan bij de andere? Op de volgende "dag van de directeurs" gaan ze rond de tafel zitten om hun ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Elk project maakt een verschil

Elk project draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Op kleine of grotere schaal. Persoonlijk of in groep. Maar steeds met een positieve impact!
 

Ik doe een gift

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"